2. ຜູ້ຂຽນ

ບຸກຄົນຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ ແລະບົດສອນນີ້:

ການແປຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ນີ້ເປັນພາສາລາວສຳເລັດໂດຍ:

ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສະ​ບັບ 1.4.x ຂອງ​ເວ​ທີ GeoPrism Registry ແລະ​ຄູ່​ມື​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແລະ tutorial ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຍ້ອນ​ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ຂອງ​ Bill & Melinda Gates Foundation.

Last updated