3.4.5. ການສະຫຼັບພາສາ

ການສະຫຼັບພາສາ ຖືກໃຊ້ເພື່ອສະຫຼັບ GeoPrism Registry ໄປຕາມທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້.

  1. ຂະຫຍາຍຕົວເລືອກເມນູຈາກເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) GeoPrism Registry.

  2. ຖ້າ​ມີ​ພາສາອື່ນໆ​ເພີ່ມ​ເຕີມ/ມີ​​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງອື່ນໆ, ຕົວ​ເລືອກ​ຈະ​ປະກົດຂຶ້ນ​ໃນລາຍການແບບເລື່ອນລົງທາງລຸ່ມ ດັ່ງ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ພາ​ສາ​ເພີ່ມ​ເຕີມການ​ສະ​ຫຼັບ​ພາ​ສາ​ຈະ​ບໍ່​ປາ​ກົດ​ຂຶ້ນ​.

  3. ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້. ໜ້າຕ່າງຈະໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນ ແລະ ສະແດງຄໍາຮ້ອງລົງທະບຽນ GeoPrism Registry ໃນພາສານັ້ນໆ (ສົມມຸດວ່າຄໍາສັບ/ປະໂຫຍກທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຖືກແປເປັນພາສານັ້ນແລ້ວ).

Last updated