6.5.1.1. ການນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນ

Registry Administrators ແລະ Registry Maintainers ສາມາດນໍາເຂົ້າລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ຂອງ Geo-Object Type ພາຍໃຕ້ການມອບໝາຍຂອງອົງກອນຂອງພວກເຂົາ.

ໃນການນໍາເຂົ້າຂໍ້ມູນ Geo-Object ເຂົ້າໄປໃນ GeoPrism Registry, ພວກເຮົາຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ Geo-Object Type, ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ລໍາດັບຊັ້ນທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້. ຂໍ້ມູນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຮູບແບບດັ່ງນັ້ນຊ່ອງຂໍ້ມູນ/ຖັນສາມາດໄດ້ຮັບການສະແດງທີ່ໃສ່ຄຸນລັກສະນະຂອງ Geo-Object Type ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຂໍ້ມູນລໍາດັບສາມາດຖືກຈັບຄູ່ກັບລໍາດັບທີ່ຖືກຕ້ອງ.

A. ການນໍາເຂົ້າຕາຕະລາງ (ລາຍການ)

ລາຍການຖືກນໍາເຂົ້າໃນ GeoPrism Registry ພາຍໃຕ້ຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ.

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາເຂົ້າໃນລາຍການ GeoPrism Registry ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມພື້ນຖານຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຕາຕະລາງຕ້ອງຢູ່ໃນຮູບແບບ XLSX

 • ຕາຕະລາງຈະຕ້ອງມີຄ່າຂອງຄຸນລັກສະນະທັງໝົດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວັດຈະນານຸກົມຂໍ້ມູນ ແລະ ລຳດັບຊັ້ນ Geo-Object Type ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາກສ່ວນຫຼັກ

 • ສ່ວນຫົວຕ້ອງມີຢູ່ໃນແຖວທຳອິດທີ່ມີປ້າຍກຳກັບສະເພາະສຳລັບແຕ່ລະຄຸນລັກສະນະ

 • ແຕ່ລະຖັນຕ້ອງຖືກຕັ້ງເປັນປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມ

 • ຂໍ້ມູນຄວນຈະຢູ່ໃນໜ້າທໍາອິດຂອງເອກະສານ XLSX; ໜ້າອື່ນໆທັງໝົດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກລະບົບ

 • ບໍ່ຄວນມີສູດຄິດໄລ່ໃນຕາຕະລາງເພາະວ່າມັນຈະບໍ່ຖືກຮອງຮັບ

  ພິກັດທາງພູມສາດທີ່ລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງຈະຕ້ອງ unprojected (World Geodetic System 1984; EPSG:4326) ແລະ ເກັບໄວ້ໃນຖັນທີ່ແຍກກັນ (ເສັ້ນຂະໜານ ແລະ ເສັ້ນແວງ)

ຖ້າຕາຕະລາງມີຫຼາຍແຖບ ແຖບທຳອິດຈະຖືກໃຊ້ສຳລັບການນຳເຂົ້າ.

ການນໍາເຂົ້າຕາຕະລາງຈະເປັນໄປດັ່ງນີ້:

 1. ໄປທີ່ການນໍາເຂົ້າໂມດູນໂດຍການກົດໃສ່ຮູບສັນຍາລັກໂມດູນໃນໜ້າທໍາອິດ ຫຼື ໂດຍການກົດໃສ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກເອົາການນໍາເຂົ້າ.

 2. ຖ້າລະບົບພາຍນອກໄດ້ຖືກລົງທະບຽນໃນ GeoPrism Registry (ເບິ່ງຂໍ້ 4), ໜ້າຕ່າງຈະເປີດໃຫ້ທາງເລືອກສໍາລັບການນໍາເຂົ້າຈາກລະບົບພາຍນອກ ຫຼື ຈາກຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ. ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ຈະນຳໃຊ້.

 3. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລືອກແຖບການນໍາເຂົ້າ Spreadsheet.

 4. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ສໍາລັບລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການນໍາເຂົ້າ:

  ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການ

  ລຳດັບຊັ້ນ

  (Hierarchy)

  ລຳດັບຊັ້ນຂອງ Geo-Object Type ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາຍການທີ່ທ່ານກຳລັງນຳເຂົ້າ. ລາຍການເລື່ອນລົງຂອງລໍາດັບຊັ້ນຈະຂຶ້ນກັບລໍາດັບຊັ້ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກຢູ່. ຖ້າ Geo-Object Type ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼາຍລຳດັບຊັ້ນ, ອົງປະກອບຂໍ້ມູນໃນເອກະສານ XLSX ທີ່ມີຂໍ້ມູນນີ້ຈະຕ້ອງຖືກນຳເຂົ້າແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບແຕ່ລະລຳດັບຊັ້ນ.

  ຕ້ອງການ

  Geo-Object Type

  Geo-Object Type ທີ່ທ່ານກໍາລັງນໍາເອົາເນື້ອຫາເຂົ້າໄປໃນ GeoPrism Registry. ເມນູແບບເລື່ອນລົງຈະມີລາຍການຂອງ Geo-Object Type ທີ່ຜູ້ໃຊ້ມີສິດໃນການຈັດການ ແລະ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງລຳດັບຊັ້ນທີ່ເລືອກໄວ້.

  ຕ້ອງການ

  ຍຸດທະສາດການນໍາເຂົ້າ

  (Import Strategy)

  ຍຸດທະສາດການນໍາເຂົ້າສໍາລັບລາຍການທີ່ຖືກນໍາເຂົ້າ:

  • ໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງ: ສິ່ງນີ້ຈະນໍາເຂົ້າ Geo-Objects ແລະ ຄຸນລັກສະນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຕາຕະລາງທີ່ຍັງບໍ່ທັນຢູ່ໃນ GeoPrism Registry ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຂຽນທັບຄຸນລັກສະນະຂອງ Geo-Objects ຈາກລາຍການທີ່ມີຢູ່ໃນ GeoPrism Registry.

  • ໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ: ສິ່ງນີ້ຈະນໍາເຂົ້າພຽງແຕ່ Geo-Objects ຈາກຕາຕະລາງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຢູ່ໃນ GeoPrism Registry. ຖ້າເອກະສານມີ Geo-Objects ທີ່ມີຢູ່ໃນ GeoPrism Registry (ຕົວຄ່າລະບຸເອກະລັກຄືກັນ ແລະ/ຫຼື ປ້າຍຊື່ຄືກັນຂຶ້ນກັບວິທີການຈັບຄູ່ທີ່ເລືອກ) ຫຼັງຈາກນັ້ນການນໍາເຂົ້າຈະລົ້ມເຫຼວເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສ້າງຊໍ້າກັນ.

  • ປັບປຸງທົ່ານັ້ນ: ສິ່ງນີ້ຈະຂຽນທັບຄຸນລັກສະນະຂອງ Geo-Objects ຈາກຕາຕະລາງທີ່ມີຢູ່ໃນ GeoPrism Registry ແລ້ວ. ຖ້າເອກະສານທີ່ນໍາເຂົ້າມີ Geo-Objects ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ GeoPrism Registry ແລ້ວສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ຖືກນໍາເຂົ້າ.

  ຕ້ອງການ

  Start Date

  ວັນ​ທີ​ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ Geo-Objects ໃນຕາຕະລາງ. Geo-Objects ທັງໝົດໃນຕາຕະລາງ, ບໍ່ວ່າຈະໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງ, ຄວນມີວັນທີເລີ່ມຕົ້ນດຽວກັນ.

  ຕ້ອງການ

  End Date

  ວັນທີສິ້ນສຸດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ Geo-Objects ໃນລາຍການ. Geo-Objects ທັງໝົດໃນຕາຕະລາງ, ບໍ່ວ່າຈະໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງ, ຄວນມີວັນທີສິ້ນສຸດດຽວກັນ. ຖ້າ Geo-Objects ໃນຕາຕະລາງຍັງຖືກຕ້ອງໃນວັນທີທີ່ຖືກນໍາເຂົ້າໃນ GeoPrism Registry, ກົດປຸ່ມ Set as most current.

  ຕ້ອງການ

  Import blank cell

  ການເລືອກຕົວເລືອກນີ້ຮັບປະກັນວ່າຖ້າມີຕາລາງຫວ່າງເປົ່າຢູ່ໃນລາຍການຖືກນໍາເຂົ້າ, ພວກມັນຈະຖືກນໍາເຂົ້າເປັນຄ່າຄຸນສົມບັດທີ່ຫວ່າງເປົ່າ (ຂຽນທັບ). ຕົວເລືອກນີ້ໃຫ້ການຄວບຄຸມເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການປັບປູງຈະປັບປູງພຽງແຕ່ຕາຕະລາງທີ່ມີຄ່າ ຫຼື ຂຽນທັບຄ່າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວດ້ວຍຄ່າ null.

 5. ກົດປຸ່ມເລືອກເອກະສານ (Choose file) ແລະ ຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງທີ່ເປີດຂຶ້ນ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຂອງຕາຕະລາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການນໍາເຂົ້າ. ເລືອກເອກະສານ ແລະ ກົດເປີດ (Open).

 6. ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit) ໃນໜ້າຕ່າງການນໍາເຂົ້າຕາຕະລາງ (Spreadsheet import).

 7. ໜ້າຕ່າງການຈັບຄູ່ຄຸນລັກສະນະ (Attribute Matching) ຈະເປີດຂຶ້ນເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຄຸນລັກສະນະຂອງ Geo-Object Type. ຈໍານວນຂອງຄຸນລັກສະນະທີ່ປາກົດຂຶ້ນແມ່ນຂື້ນກັບຈໍານວນຂອງຄຸນລັກສະນະທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ກັບ Geo-Object Type ທີ່ຕາຕະລາງກໍາລັງຖືກນໍາເຂົ້າ. ໃນຕົວເລືອກແບບເລື່ອນລົງສໍາລັບແຕ່ລະຫົວຂໍ້, ເລືອກຄຸນລັກສະນະຈາກລາຍການທີ່ຖືກນໍາເຂົ້າທີ່ກົງກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ສ້າງຂຶ້ນຂອງ Geo-Object Type. ກົດປຸ່ມ Next. ໝາຍເຫດ: ເມື່ອຕາຕະລາງຖືກຈັດຮູບແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນຂອງຂໍ້ນີ້, ທ່ານຄວນຈະສາມາດຈັບຄູ່ຄຸນລັກສະນະທັງໝົດຂອງມັນກັບ Geo-Object Type ທີ່ມັນຖືກນໍາເຂົ້າໄດ້. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ບາງຄຸນລັກສະນະຈະຖືກປະໄວ້ຫວ່າງເປົ່າ.

 8. ໜ້າຕ່າງ Hierarchy Matching ຈະເປີດລາຍການ Geo-Object Type ທີ່ພິຈາລະນາເປັນພາກສ່ວນຫຼັກຕໍ່ກັບ Geo-Object Type ທີ່ຕາຕະລາງຈະຖືກນໍາເຂົ້າ. ຈໍານວນຂອງ Geo-Object Type ຫຼັກທີ່ຈະໄດ້ຮັບການລະບຸຂຶ້ນຢູ່ກັບຕໍາແໜ່ງຂອງຂໍ້ມູນ Geo-Object Type ທີ່ນໍາເຂົ້າໃນລໍາດັບຊັ້ນ. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ສໍາລັບແຕ່ລະ Geo-Object Type ຫຼັກ:

  ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການ

  ຖັນຕົ້ນທາງຂອງແຫຼ່ງເອກະສານ (Source file parent column)

  ຄຸນສົມບັດຈາກຕາຕະລາງທີ່ກຳລັງຖືກນຳເຂົ້າທີ່ກົງກັບ Geo-Object Type ຫຼັກ (ຕົວລະບຸ ຫຼື ຊື່ທີ່ບໍ່ຊໍ້າກັນ).

  Match Strategy

  ຍຸດທະສາດທີ່ຄຸນລັກສະນະທີ່ເລືອກຈະຖືກຈັບຄູ່:

  • ການນໍາໃຊ້ລະຫັດ, ປ້າຍກຳກັບ, ແລະ ຄໍາສັບຄ້າຍຄືກັນ

  • ໃຊ້ລະຫັດເທົ່ານັ້ນ (ໄວທີ່ສຸດ)

  ໝາຍເຫດ: Hierarchy matching ແມ່ນເປັນທາງເລືອກ.

 9. ກົດສົ່ງ (Submit).

 10. ການນໍາເຂົ້າຈະເລີ່ມດໍາເນີນການ. ກົດປຸ່ມ Go to jobs ເພື່ອເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າ.

 11. ສິ່ງນີ້ຈະນໍາທ່ານໄປຫາໂມດູນ Scheduled jobs. ຖ້າບໍ່ມີບັນຫາກັບຕາຕະລາງທີ່ນໍາເຂົ້າ, ໜ້າເວັບຈະມີລັກສະນະຂ້າງລຸ່ມນີ້. ທ່ານຈະເຫັນຕາຕະລາງນໍາເຂົ້າເປັນໜຶ່ງໃນວຽກທີ່ສໍາເລັດແລ້ວໃນເວລາທີ່ທ່ານກົດປຸ່ມເບິ່ງວຽກທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ (View completed jobs).

 12. ຖ້າມີບັນຫາໃດໆກັບຕາຕະລາງທີ່ກໍາລັງຖືກນໍາເຂົ້າ, ທ່ານຈະເຫັນສິ່ງນີ້ຢູ່ໃນພາກສ່ວນຄວາມກ້າວໜ້າ (In Progress), ຫົວຂໍ້ຂອງພາກສ່ວນຂະບວນການທີ່ມີບັນຫາຈະເນັ້ນເປັນສີແດງ. ກົດປຸ່ມແກ້ໄຂບັນຫາ (Resolve Problems) ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາ.

 13. ໜ້າລາຍລະອຽດຂອງວຽກ (Job Details) ຈະລາຍງານປະເພດຂອງບັນຫາ, ຂໍ້ຄວາມ, ແລະ ລາຍລະອຽດຈໍານວນແຖວຂອງບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແຕ່ລະບັນຫາເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມແກ້ໄຂ (Resolve). ໝາຍເຫດ: ອີງຕາມປະເພດຂອງບັນຫາ, GeoPrism Registry ອາດຈະຂໍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ໃນຕາຕະລາງຕົວມັນເອງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາເຂົ້າມັນໃໝ່.

 14. ອີງຕາມປະເພດຂອງບັນຫາ, ອາດຈະມີກໍລະນີທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ສົນໃຈຄວາມຜິດພາດ ແລະ ດໍາເນີນຕໍ່ໄປກັບການນໍາເຂົ້າຂໍ້ມູນ. ເມື່ອເປັນແບບນີ້, ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Ignore All Errors.

 15. ຂໍ້ຄວາມເຕືອນຈະປາກົດຂຶ້ນເພື່ອຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການໝາຍໄວ້ວ່າການນຳເຂົ້າວ່າສຳເລັດ ຫຼື ບໍ່. ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Complete Import. ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການນໍາເຂົ້າສໍາເລັດ.

 16. ທ່ານຈະເຫັນຕາຕະລາງທີ່ນໍາເຂົ້າມາເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມເບິ່ງວຽກທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ (View completed jobs).

B. ການນຳເຂົ້າ shapefile

ຂໍ້​ມູນ​ພື້ນທີ່​ຖືກ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ GeoPrism Registry ໂດຍ​ຜ່ານ​ shapefiles.

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາເຂົ້າ shapefiles ເຂົ້າໄປໃນ GeoPrism Registry ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້:

 • ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ຕ້ອງຢູ່ໃນຮູບແບບ shapefile.

 • ເນື່ອງຈາກເອກະສານ shapefile ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍເອກະສານທີ່ລວມກັນເປັນ shapefile, ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງຖືກບີບອັດເຂົ້າໄປໃນເອກະສານ zipped (.zip) ກ່ອນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າ.

 • ເອກະສານ shapefile ຕ້ອງປະກອບມີຂໍ້ມູນສະເພາະສໍາລັບ Geo-Object Type ດຽວ.

 • ເອກະສານ shapefile ຕ້ອງ unprojected (World Geodetic System 1984; EPSG:4326). ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, GeoPrism Registry ຈະຂຶ້ນຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ການນໍາເຂົ້າຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.

Shapefiles ຈະຖືກນໍາເຂົ້າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ໄປທີ່ການນໍາເຂົ້າໂມດູນ (Import module) ໂດຍການກົດໃສ່ຮູບສັນຍາລັກໂມດູນໃນໜ້າທໍາອິດ ຫຼື ໂດຍການກົດໃສ່ເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກເອົາການນໍາເຂົ້າ.

 2. ໃຫ້ກົດໃສ່ແຖບ Import Shapefile.

 3. ຖ້າລະບົບພາຍນອກໄດ້ຖືກລົງທະບຽນຢູ່ໃນ GeoPrism Registry (ເບິ່ງຂໍ້ 4) ໜ້າຕ່າງຈະເປີດໃຫ້ທາງເລືອກສໍາລັບການນໍາເຂົ້າຈາກລະບົບພາຍນອກ ຫຼື ຈາກຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ. ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ຈະນຳໃຊ້.

 4. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ສໍາລັບ shapefile ທີ່ທ່ານຕ້ອງການນໍາເຂົ້າ:

  ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການ

  Hierarchy

  ລຳດັບຊັ້ນຂອງ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານກຳລັງນຳເຂົ້າ shapefile ຢູ່. ລາຍການແບບເລື່ອນລົງຂອງລໍາດັບຊັ້ນຈະຂຶ້ນກັບລໍາດັບຊັ້ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກຢູ່.

  ຕ້ອງການ

  Geo-Object Type

  Geo-Object Type ຂອງ shapefile ທີ່ທ່ານຕ້ອງການນໍາເຂົ້າ. ລາຍການແບບເລື່ອນລົງຂອງ Geo-Object Type ຈະຂຶ້ນກັບການຈັດລໍາດັບຊັ້ນທີ່ເລືອກໃນຫົວຂໍ້ Hierarchy.

  ຕ້ອງການ

  Import Strategy

  ຍຸດທະສາດການນໍາເຂົ້າສໍາລັບ shapefile ທີ່ຖືກນໍາເຂົ້າ:

  • ໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງ: ສິ່ງນີ້ຈະນໍາເຂົ້າ Geo-Objects ໃນ shapefile ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຢູ່ໃນ GeoPrism Registry ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຂຽນທັບຄຸນລັກສະນະຂອງ Geo-Objects ຈາກ shapefile ທີ່ມີຢູ່ໃນ GeoPrism Registry.

  • ໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ: ສິ່ງນີ້ຈະນໍາເຂົ້າພຽງແຕ່ Geo-Objects ຈາກຕາຕະລາງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຢູ່ໃນ GeoPrism Registry. ຖ້າເອກະສານມີ Geo-Objects ທີ່ມີຢູ່ໃນ GeoPrism Registry (ຕົວຄ່າລະບຸເອກະລັກຄືກັນ ແລະ/ຫຼື ປ້າຍຊື່ຄືກັນຂຶ້ນກັບວິທີການຈັບຄູ່ທີ່ເລືອກ) ຫຼັງຈາກນັ້ນການນໍາເຂົ້າຈະລົ້ມເຫຼວເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສ້າງຊໍ້າກັນ.

  • ປັບປຸງເທົ່ານັ້ນ: ສິ່ງນີ້ຈະຂຽນທັບຄຸນລັກສະນະຂອງ Geo-Objects ຈາກລາຍການທີ່ມີຢູ່ໃນ GeoPrism Registry. ຖ້າເອກະສານທີ່ນໍາເຂົ້າມີ Geo-Objects ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຢູ່ໃນ GeoPrism Registry, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ຖືກນໍາເຂົ້າ.

  ຕ້ອງການ

  Start Date

  ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ Geo-Objects ໃນ shapefile. Geo-Objects ທັງໝົດໃນ shapefile ທີ່ຖືກນໍາເຂົ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃໝ່ ຫຼື ສໍາລັບການປັບປຸງ, ຄວນມີວັນທີເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບັງຄັບໃຊ້ດຽວກັນ.

  ຕ້ອງການ

  End Date

  ວັນທີສິ້ນສຸດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ Geo-Objects ໃນ shapefile. Geo-Objects ທັງໝົດໃນ shapefile ທີ່ຖືກນໍາເຂົ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃໝ່ ຫຼື ສໍາລັບການປັບປຸງ, ຄວນມີວັນທີສິ້ນສຸດທີ່ບັງຄັບໃຊ້ດຽວກັນ. ຖ້າ shapefile ຍັງຄົງຖືກຕ້ອງໃນວັນທີທີ່ມັນຖືກນໍາເຂົ້າໃນ GeoPrism Registry, ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Set as most current.

  ຕ້ອງການ

  Import blank cells

  ການເລືອກຕົວເລືອກນີ້ຮັບປະກັນວ່າຖ້າມີຕາລາງຫວ່າງເປົ່າຢູ່ໃນລາຍການຖືກນໍາເຂົ້າ, ພວກມັນຈະຖືກນໍາເຂົ້າເປັນຄ່າຄຸນສົມບັດທີ່ຫວ່າງເປົ່າ (ຂຽນທັບ). ຕົວເລືອກນີ້ໃຫ້ການຄວບຄຸມເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການປັບປຸງຈະປັບປຸງພຽງແຕ່ຕາຕະລາງທີ່ມີຄ່າ ຫຼື ຂຽນທັບຄ່າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວດ້ວຍຄ່າ null.

 5. ກົດປຸ່ມເລືອກເອກະສານ (Choose file) ແລະ ຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງທີ່ເປີດຂຶ້ນ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຂອງ shapefile ທີ່ຖືກບີບອັດ (ເອກະສານ .zip) ທີ່ທ່ານຕ້ອງການນໍາເຂົ້າ. ເລືອກເອກະສານ ແລະ ກົດເປີດ (Open).

 6. ໃຫ້ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit) ຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງການນໍາເຂົ້າ Shapefile.

 7. ໜ້າຕ່າງການຈັບຄູ່ຄຸນລັກສະນະຈະເປີດຂຶ້ນເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຄຸນລັກສະນະຂອງ Geo-Object Type. ຈໍານວນຂອງຄຸນລັກສະນະທີ່ປາກົດຂຶ້ນຂື້ນກັບຈໍານວນຂອງຄຸນລັກສະນະທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ກັບ Geo-Object Type ທີ່ shapefile ກໍາລັງຖືກນໍາເຂົ້າ. ໃນຕົວເລືອກແບບເລື່ອນລົງສໍາລັບແຕ່ລະຫົວຂໍ້, ເລືອກຄຸນລັກສະນະຈາກ shapefile ທີ່ຖືກນໍາເຂົ້າທີ່ກົງກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ສ້າງຂຶ້ນຂອງ Geo-Object Type. ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Next. ໝາຍເຫດ: ເມື່ອ shapefile ຖືກຈັດຮູບແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ, ທ່ານຄວນຈະສາມາດຈັບຄູ່ຄຸນລັກສະນະທັງໝົດຂອງມັນກັບ Geo-Object Type ທີ່ມັນຖືກນໍາເຂົ້າໄດ້. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ບາງຄຸນສົມບັດຈະຖືກປະໄວ້ຫວ່າງເປົ່າ.

 8. ໜ້າຕ່າງ Hierarchy Matching ຈະເປີດລາຍການ Geo-Object Type ຂ້າງເທິງ (ພາກສ່ວນຫຼັກ) Geo-Object Type ທີ່ shapefile ກໍາລັງຖືກນໍາເຂົ້າ. ຈໍານວນຂອງ Geo-Object Type ທີ່ລະບຸໄວ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຕໍາແໜ່ງໃນລໍາດັບຊັ້ນຂອງ Geo-Object Type ທີ່ shapefile ກໍາລັງຖືກນໍາເຂົ້າ. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ສໍາລັບແຕ່ລະ Geo-Object Type ຫຼັກ:

  ຫົວຂໍ້ຄຳອະທິບາຍ

  ຖັນຕົ້ນທາງຂອງແຫຼ່ງເອກະສານ (Source file parent column)

  ຄຸນລັກສະນະຈາກ shapefile ທີ່ຖືກນໍາເຂົ້າທີ່ສອດຄ່ອງກັນກັບ Geo-Object Type ຫຼັກ (ຕົວລະບຸ ຫຼື ຊື່ເປັນເອກະລັກ)

  Match Strategy

  ຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ເລືອກຈະຖືກຈັບຄູ່ກັນແນວໃດ:

  • ການນໍາໃຊ້ລະຫັດ, ປ້າຍກຳກັບ, ແລະ ຄໍາສັບຄ້າຍຄືກັນ

  • ໃຊ້ລະຫັດເທົ່ານັ້ນ (ໄວທີ່ສຸດ)

  ໝາຍເຫດ: ການຈັບລໍາດັບຊັ້ນແມ່ນເປັນທາງເລືອກ. ສິ່ງນີ້ຈະສຳເລັດໄດ້ຫາກທ່ານໄດ້ເພີ່ມຂໍ້ມູນການຈັດລຳດັບໃສ່ shapefile ທີ່ທ່ານກຳລັງນຳເຂົ້າ.

 9. ກົດສົ່ງ (Submit).

 10. ການນໍາເຂົ້າຈະເລີ່ມດໍາເນີນການ. ກົດປຸ່ມ Go to jobs ເພື່ອເບິ່ງຄວາມກ້າວໜ້າ.

 11. ສິ່ງນີ້ຈະນໍາທ່ານໄປຫາໂມດູນ Scheduled jobs. ຖ້າບໍ່ມີບັນຫາກັບ shapefile ທີ່ນໍາເຂົ້າ, ໜ້າຈະມີລັກສະນະດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້. ທ່ານຈະເຫັນ shapefile ທີ່ນໍາເຂົ້າເປັນໜຶ່ງໃນວຽກທີ່ສໍາເລັດແລ້ວໃນເວລາທີ່ທ່ານກົດປຸ່ມ View completed jobs.

 12. ຖ້າມີບັນຫາໃດໆກັບ shapefile ຈະຖືກນໍາເຂົ້າ, ທ່ານຈະເຫັນສິ່ງນີ້ຢູ່ໃນພາກສ່ວນຄວາມກ້າວໜ້າ (In Progress), ຫົວຂໍ້ຂອງພາກສ່ວນຂະບວນການທີ່ມີບັນຫາຈະເນັ້ນເປັນສີແດງ. ກົດປຸ່ມແກ້ໄຂບັນຫາ (Resolve Problems) ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາ.

 13. ໜ້າ Job Details ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດປະເພດບັນຫາ, ຂໍ້ຄວາມ, ແລະ ລາຍລະອຽດຈໍານວນແຖວຂອງບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແຕ່ລະບັນຫາເມື່ອທ່ານກົດໃສ່ປຸ່ມ Resolve. ໝາຍເຫດ: ອີງຕາມປະເພດຂອງບັນຫາ, GeoPrism Registry ອາດຈະຂໍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາໃນ shapefile ຕົວມັນເອງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງນໍາເຂົ້າມັນໃໝ່.

 14. ອີງຕາມປະເພດຂອງບັນຫາ, ອາດຈະມີກໍລະນີທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ສົນໃຈຄວາມຜິດພາດ ແລະ ດໍາເນີນຕໍ່ໄປກັບການນໍາເຂົ້າຂໍ້ມູນ. ເມື່ອເປັນແບບນີ້, ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Ignore All Errors.

 15. ຂໍ້ຄວາມເຕືອນຈະປາກົດຂຶ້ນເພື່ອຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການໝາຍໄວ້ວ່າການນຳເຂົ້າວ່າສຳເລັດ ຫຼື ບໍ່. ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Complete Import. ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການນໍາເຂົ້າສໍາເລັດ.

 16. ທ່ານຈະເຫັນຕາຕະລາງທີ່ນໍາເຂົ້າມາເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມ View completed jobs.


Last updated