6.5.2.1. ການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ

ຄຳຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງສາມາດຖືກສົ່ງໂດຍ Registry Contributor ໂດຍໃຊ້ໂມດູນສະເພາະໂດຍອີງຕາມລັກສະນະຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍ:

 1. ລາຍການໂມດູນສໍາລັບປະເພດຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍໃດໆ.

 2. ໂມດູນ Explorer ແລະ Change Requests ສໍາລັບປະເພດຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍໃດກໍ່ຕາມ, ຍົກເວັ້ນຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ເພີ່ມ Geo-Object ໃໝ່.

A. ການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍເພື່ອເພີ່ມ Geo-Object ໃໝ່

ຄຳຮ້ອງຂໍເພື່ອເພີ່ມ Geo-Object ໃໝ່ສາມາດຖືກສົ່ງໂດຍ Registry Contributor ຜ່ານສະບັບທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢູ່ຂອງລາຍການ Geo-Object Type ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ Registry Contributor ຕ້ອງມີບົດບາດໃນການຈັດການ Geo-Object Type ເພື່ອສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ.

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Lists and Spatial Data ບໍ່ວ່າຈະຈາກໜ້າຫຼັກ ຫຼື ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ).

 2. ໃຫ້ກົດໃສ່ Geo-Object Type ທີ່ຄວນຈະເພີ່ມ Geo-Object ໃໝ່.

 3. ເປີດລາຍການທີ່ກໍານົດໄວ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ.

 4. ເປີດລຸ້ນທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຂອງລາຍການທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນຕົວຢ່າງຂອງລາຍການທີ່ກໍານົດໄວ້.

 5. ເມື່ອລາຍການເປີດຂຶ້ນ, ກົດປຸ່ມ Add Geo-Objects ຢູ່ມຸມຂວາເທິງ.

 6. ຖ້າທ່ານໄດ້ເລືອກ Geo-Object Type Group (ຕົວຢ່າງສຸກສາລາ) ແລ້ວ, ເມນູລາຍການແບບເລື່ອນລົງຈະປາກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານກົດໃສ່ປຸ່ມ Add Geo-Objects. ໃນເມນູນີ້, ເລືອກ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍເພື່ອເພີ່ມ Geo-Object.

 7. ມຸມມອງການສ້າງ Geo-Object ຈະເປີດຂຶ້ນ, ໂດຍມີແຜງດ້ານຊ້າຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກໍານົດໄລຍະເວລາຂອງການມີຢູ່, ຄຸນລັກສະນະ, ພາກສ່ວນຫຼັກໃນລໍາດັບຊັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ເລຂາຄະນິດຂອງ Geo-Object ໃໝ່.

 8. ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການລະບຸໄລຍະເວລາຂອງການມີຢູ່ (ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ) ຂອງ Geo-Object ແລະ ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນ "Valid".

 9. ຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແຖບອື່ນໆ (ຄຸນລັກສະນະ, ລໍາດັບຊັ້ນ ແລະ ເລຂາຄະນິດ). ກະລຸນາອ້າງອີງເຖິງລາຍການຄຸນລັກສະນະທີ່ຈຳເປັນເມື່ອເພີ່ມ Geo-Object ໃໝ່ເພື່ອດຳເນີນການ (ສິ່ງນີ້ຄວນຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນວັດຈະນານຸກົມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບ Geo-Object Type). ໝາຍເຫດ: (1) ຄວາມຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວຂອງແຕ່ລະຄຸນລັກສະນະທຳອິດຈະມີວັນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນສິ້ນສຸດ ວັນດຽວກັນກັບໄລຍະເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂັ້ນຕອນ 8. (2) ເລຂາຄະນິດຂອງ Geo-Object ສາມາດຖືກກໍານົດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການທີ່ອະທິບາຍຢູ່ທີ່ນີ້ ຫຼື ເພີ່ມໂດຍການນໍາເຂົ້າ shapefile (ເບິ່ງຂໍ້ 6.5.1.1).

 10. ໃຫ້ເຫດຜົນສໍາລັບການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງໃນຫົວຂໍ້ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້າຕ່າງກະດານ.

 11. ກົດປຸ່ມ Submit A Change Request. ສິ່ງນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສ້າງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດປຶກສາຫາລືໃນໂມດູນ Change Requests ໂດຍການກົດປຸ່ມ View change request button ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ປາກົດ.

B. ການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງສໍາລັບ Geo-Object ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງເພື່ອດັດແປງ Geo-Object ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສາມາດເຮັດໄດ້ໃນສີ່ຂັ້ນຕອນໂດຍ Registry Contributor ທີ່ມີຄໍາສັ່ງໃນການຈັດການກ່ຽວກັບ Geo-Object Type ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

 1. ເປີດ Geo-Object ໃນມຸມມອງການແກ້ໄຂ

 2. ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ

 3. ລະບຸເຫດຜົນສໍາລັບການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ

 4. ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ

ມຸມມອງການແກ້ໄຂ Geo-Object-specific ສາມາດເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ໂດຍ Registry Contributor ຜ່ານສາມໂມດູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ GeoPrism Registry:

 • Change Requests

 • Lists and Spatial Data

 • Explorer

ພາກສ່ວນຍ່ອຍຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍວິທີການເຂົ້າເຖິງມຸມມອງການແກ້ໄຂຜ່ານແຕ່ລະໂມດູນເຫຼົ່ານີ້.

C. ການເຂົ້າເຖິງໜ້າການແກ້ໄຂ Geo-Object ຜ່ານໂມດູນ Change Requests

ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງໜ້າການແກ້ໄຂ Geo-Object ເມື່ອ Registry Contributor ຮູ້ວ່າ Geo-Object ໃດທີ່ເຂົາຕ້ອງການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ, ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເບິ່ງລາຍການທໍາອິດ.

 1. ທ່ານຈະພົບເຫັນພາກສ່ວນ Submit a new change request ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍທີ່ເປີດຂຶ້ນ.

 2. ໃນສ່ວນນີ້, ເລືອກ Geo-Object Type, ລະບຸວັນທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Geo-Object, ແລະ ຊື່ຂອງ Geo-Object. (ໝາຍເຫດ: ຕົວເລືອກທີ່ຈະເລືອກຈະປາກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານພິມຊື່ຂອງ Geo-Object ແລະ ຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດເລືອກຈາກຕົວເລືອກເຫຼົ່ານີ້).

 3. ກົດປຸ່ມ View Geo-Object. ສິ່ງນີ້ຈະເປີດມຸມມອງການແກ້ໄຂ Geo-Object.

D. ການເຂົ້າເຖິງໜ້າການແກ້ໄຂ Geo-Object ຜ່ານໂມດູນ Lists and Spatial Data

Registry Contributor ສາມາດເລືອກທາງເລືອກນີ້ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງຊອກຫາຢູ່ໃນລາຍການໃດໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຄໍາສັ່ງຈັດການຂອງ Geo-Object Type, ແລະ ເບິ່ງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ສໍາເລັດ ຫຼື ປັບປຸງ.

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Lists and Spatial Data.

 2. ໃຫ້ກົດໃສ່ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ.

 3. ເປີດລາຍການທີ່ກໍານົດໄວ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍ.

 4. ເປີດສະບັບລຸ້ນທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢູ່ຂອງລາຍການໃດໜຶ່ງໃນຊຸດ.

 5. ໃນລາຍການທີ່ເປີດ, ຄົ້ນຫາ Geo-Object ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ (ຕົວຢ່າງໂດຍການໃຊ້ໜ້າທີ່ຄົ້ນຫາທີ່ຕິດກັບແຕ່ລະຄຸນລັກສະນະ).

 6. ໃຫ້ກົດໃສ່ສັນຍາລັກເພື່ອເບິ່ງ (view icon) ສໍາລັບ Geo-Object.

 7. ສິ່ງນີ້ຈະເປີດ Geo-Object ໃນແຜນທີ່ທີ່ສະແດງຂຶ້ນມາ.

 8. ໃຫ້ກົດ​ໃສ່​ປຸ່ມ​ Edit ທີ່ສະແດງຂຶ້ນມາ​. ສິ່ງນີ້ຈະເປີດມຸມມອງການແກ້ໄຂສໍາລັບ Geo-Object.

E. ເຂົ້າເຖິງໜ້າການແກ້ໄຂ Geo-Object ຜ່ານໂມດູນ Explorer

ໜ້າການແກ້ໄຂ Geo-Object ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສອງວິທີເມື່ອໃຊ້ໂມດູນ Explorer:

 1. ໂດຍປະຕິບັດຕາມວິທີການທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບໂມດູນ Change Request. ໃນກໍລະນີນີ້, Registry Contributor ຈະໃຊ້ແຖບຄົ້ນຫາຢູ່ມຸມຊ້າຍເທິງຂອງໂມດູນ Explorer. ກະ​ລຸ​ນາ​ສັງ​ເກດ​ວ່າ​ການ​ເຮັດວຽກ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ກໍາ​ນົດ Geo-Object Type ແລະ ​ບໍ່​ໄດ້​​ເຂົ້າ​ເຖິງລາຍການແບບ​ການ​ເລື່ອນ​ລົງ​ຂອງ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ເປັນ​ຊື່​ຂອງ Geo-Object ທີ່​ກໍາ​ລັງ​ພິມ​. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອາດຈະສົ່ງຄືນ Geo-Objects ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນປະເພດຕ່າງໆ.

 2. ໂດຍການເຂົ້າເຖິງໜ້າການແກ້ໄຂ Geo-Object ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ສໍາລັບ Geo-Object Type ສະເພາະ Registry Contributor ທີ່ມີສິດໃນການຈັດການ.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງການແກ້ໄຂຂອງ Geo-Object ໃນຂະນະທີ່ການເບິ່ງຮູບເລຂາຄະນິດຂອງມັນ:

 1. ໃນໂມດູນ Explorer, ໂດຍຊັ້ນທີ່ຢູ່ໃນ Geo-Object Type ຂອງຄວາມສົນໃຈທີ່ສະແດງແລ້ວ, ໃຫ້ກົດໃສ່ Geo-Object ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ. ສິ່ງນີ້ຈະສະແດງຂຶ້ນມາສໍາລັບ Geo-Object ນັ້ນ.

 2. ໃຫ້​ກົດ​ໃສ່​ປຸ່ມ​ Edit ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ປ່ອງ​ທີ່ສະແດງຂຶ້ນມາ​. ສິ່ງນີ້ຈະເປີດມຸມມອງການແກ້ໄຂ Geo-Object.

F. ບັນທຶກ ແລະ ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງເພື່ອແກ້ໄຂ Geo-Object

ເມື່ອ Registry Contributor ໄດ້ເຂົ້າເຖິງໜ້າການແກ້ໄຂ Geo-Object ຜ່ານຊ່ອງທາງໃດໜຶ່ງທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຂໍ້ກ່ອນ, ພວກເຂົາສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງເພື່ອດັດແປງ Geo-Object ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການນີ້, Registry Contributor ຕ້ອງໄດ້ກົດໃສ່ປຸ່ມແກ້ໄຂ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້າຕ່າງກະດານ Geo-Object (ເພື່ອທີ່ຈະເຫັນປຸ່ມອາດຈະຕ້ອງມີການເລື່ອນລົງຫຼາຍ ໂດຍອີງຕາມຈໍານວນຂອງຄຸນລັກສະນະ Geo-Object ທີ່ມີຢູ່).

ຈາກບ່ອນນັ້ນ, Registry Contributor ຈະສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ ແລະ ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງສໍາລັບ Geo-Object, ສໍາລັບການປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາຂອງມັນ

 • ການປ່ຽນແປງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມັນ

 • ການ​ດັດ​ແກ້​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຊົ່ວ​ຄາວ (ວັນ​ທີ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ/ວັນ​ທີ​ສິ້ນ​ສຸດ​) ຂອງ​ຄຸນລັກສະນະ, ພາກສ່ວນຫຼັກ​ໃນ​ລໍາ​ດັບຊັ້ນ ​ຫຼື ​ເລຂາ​ຄະ​ນິດ

 • ການປັບຄ່າຂອງຄຸນລັກສະນະ, ພາກສ່ວນຫຼັກໃນລໍາດັບຊັ້ນ ຫຼື ເລຂາຄະນິດໂດຍບໍ່ປ່ຽນແປງຄວາມຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວຂອງຂໍ້ມູນ

 • ການເພີ່ມ ຫຼື ລຶບຂໍ້ມູນປະຈຸບັນຂອງຄຸນລັກສະນະ, ລຳດັບຊັ້ນ, ເລຂາຄະນິດ ຫຼື ໄລຍະເວລາຂອງການມີຢູ່

ໃນການປ່ຽນໄລຍະເວລາຂອງການມີຢູ່ຂອງ Geo-Object:

 1. ເປີດແຖບການຕັ້ງຄ່າ Geo-Object.

 2. ປ່ຽນວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ສິ້ນສຸດຂອງໄລຍະເວລາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ໝາຍເຫດຂອບສີສົ້ມທີ່ປາກົດຢູ່ອ້ອມຮອບພາກສ່ວນ Exist ໃນແຜງ, ຄ່າປະຈຸບັນທີ່ປາກົດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄ່າ, ແລະ ຈຸດສີແດງປະກົດຢູ່ໃນແຖບອື່ນໆ).

 3. ປັບຄວາມຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວ (ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນທີສິ້ນສຸດ) ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນແຖບອື່ນເພື່ອໃຫ້ກົງກັບໄລຍະເວລາໃໝ່ຂອງການມີຢູ່ຂອງ Geo-Object. ເມື່ອສິ່ງນີ້ສຳເລັດແລ້ວ, ຈຸດໃນແຖບທັງໝົດຈະປ່ຽນເປັນສີສົ້ມ.

 4. ລະບຸເຫດຜົນສໍາລັບການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນ Reason ແລະ ກົດປຸ່ມ Submit A Change Request.

 5. ສິ່ງນີ້ຈະເປັນການສ້າງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດປຶກສາຫາລືໃນໂມດູນ Change Request ໂດຍການກົດໃສ່ປຸ່ມ View change request ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ປະກົດ.

ໃນການປ່ຽນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ Geo-Object:

 1. ເປີດແຖບການຕັ້ງຄ່າ Geo-Object.

 2. ໃນສ່ວນແຖບ Validity, ປ່ຽນຄ່າຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກ "Valid" ເປັນ "Invalid" (ໝາຍເຫດວ່າຈະມີຂອບສີສົ້ມປາກົດຢູ່ອ້ອມພາກສ່ວນ Validity ໃນແຜງ ແລະ ອ້ອມຄ່າປັດຈຸບັນທີ່ປາກົດຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຊ່ອງຂໍ້ມູນ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ນີ້ຈະ​ບໍ່​ມີເມັດຈ້ຳ​ປະ​ກົດໃຫ້ເຫັນຢູ່​ແຖບ​ອື່ນຍ້ອນວ່າການກໍາ​ນົດ Geo-Object ເປັນ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ (invalid) ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​).

 3. ລະບຸເຫດຜົນສໍາລັບການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນ Reason ແລະ ກົດປຸ່ມ Submit A Change Request.

 4. ສິ່ງນີ້ຈະເປັນການສ້າງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດປຶກສາຫາລືໃນໂມດູນ Change Request ໂດຍການກົດໃສ່ປຸ່ມ View change request ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ປະກົດ.

ໃນການແກ້ໄຂຄວາມຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວ (ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ/ວັນທີສິ້ນສຸດ) ຂອງຄຸນລັກສະນະ, ພາກສ່ວນຫຼັກໃນລໍາດັບຊັ້ນ ຫຼື ຂອງເລຂາຄະນິດ Geo-Object:

 1. ເປີດແຖບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນຄວາມຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວສໍາລັບ (ຄຸນລັກສະນະ, ຂໍ້ມູນລໍາດັບຊັ້ນ ຫຼື ເລຂາຄະນິດ).

 2. ເລື່ອນໄປຫາcຂອງຄຸນລັກສະນະ/ຂໍ້ມູນລໍາດັບຊັ້ນ/ຄ່າເລຂາຄະນິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນຄວາມຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວ. ປັບ​ແກ້ວັນ​ທີ່​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ​ແລະ​ ວັນ​ທີ​ສິ້ນ​ສຸດ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຕົວ​ເລືອກ​ວັນ​ທີທີ່ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​. ນອກຈາກນັ້ນ, ປັບໄລຍະເວລາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົວຢ່າງອື່ນໆຂອງຄຸນລັກສະນະດຽວກັນ/ຂໍ້ມູນລໍາດັບຊັ້ນ/ເລຂາຄະນິດເພື່ອເອົາການທັບຊ້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນດຽວກັນ.

 3. ລະບຸເຫດຜົນສໍາລັບການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນ Reason ແລະ ກົດປຸ່ມ Submit A Change Request.

 4. ສິ່ງນີ້ຈະເປັນການສ້າງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນໂມດູນ Change Request ໂດຍການກົດໃສ່ປຸ່ມ View change request ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ປະກົດ.

ການປັບຄ່າຂອງຄຸນລັກສະນະ, ພາກສ່ວນຫຼັກຂອງລໍາດັບຊັ້ນ ຫຼື ເລຂາຄະນິດໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຄວາມຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວຂອງຂໍ້ມູນ:

 1. ເປີດແຖບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນຄ່າ (ຄຸນລັກສະນະ, ຂໍ້ມູນລໍາດັບຊັ້ນ ຫຼື ເລຂາຄະນິດ).

 2. ເລື່ອນໄປຫາບ່ອນຂອງຄຸນລັກສະນະ/ຂໍ້ມູນລໍາດັບຊັ້ນ/ຄ່າເລຂາຄະນິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນຄວາມຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວ. ປັບຄຸນສົມບັດ/ຂໍ້ມູນລໍາດັບຊັ້ນ/ເລຂາຄະນິດ.

 3. ລະບຸເຫດຜົນສໍາລັບການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນ Reason ແລະ ກົດປຸ່ມ Submit A Change Request.

 4. ສິ່ງນີ້ຈະເປັນການສ້າງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດປຶກສາຫາລືໃນໂມດູນ Change Request ໂດຍການກົດໃສ່ປຸ່ມ View change request ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ປະກົດ.

ການເພີ່ມຄຸນລັກສະນະ, ລຳດັບຊັ້ນ ຫຼື ເລຂາຄະນິດ ຫຼື ໄລຍະເວລາຂອງການມີຢູ່:

 1. ເປີດແຖບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມຄ່າຂອງ(ຄຸນລັກສະນະ, ຂໍ້ມູນລໍາດັບຊັ້ນ ຫຼື ເລຂາຄະນິດ).

 2. ເລື່ອນໄປຫາຄຸນລັກສະນະ/ຂໍ້ມູນລໍາດັບຊັ້ນ/ຄ່າເລຂາຄະນິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມຄ່າ ແລະ ກົດໃສ່ + New instance link. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່ລິ້ງ​ນີ້​ບໍ່ປະກົດເຫັນ​, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈວ່​າ 'view all periods​' ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ຫຼັບຢູ່​ໃນ​ແຖບ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​.

 3. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນ Instance ໃໝ່ດ້ວຍຄ່າ ແລະ ໃຫ້ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນທີສິ້ນສຸດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປັບໄລຍະເວລາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ Instance ອື່ນໆຂອງຄຸນລັກສະນະດຽວກັນ/ຂໍ້ມູນລໍາດັບຊັ້ນ/ເລຂາຄະນິດເພື່ອເອົາການທັບຊ້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນດຽວກັນ. ເມື່ອເພີ່ມ Instance ຂອງຂໍ້ມູນລໍາດັບຊັ້ນ, ໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕ້ອງຖືກຕື່ມໃສ່ກ່ອນເພື່ອທີ່ GeoPrism Registry ຈະມອບໝາຍໃຫ້ພຽງແຕ່ Geo-Objects ໂຕຫຼັກທີ່ຍັງຖືກຕ້ອງຢູ່ເປັນຕົວເລືອກຫຼັກ.

 4. ລະບຸເຫດຜົນສໍາລັບການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນ Reason ແລະ ກົດປຸ່ມ Submit A Change Request.

 5. ສິ່ງນີ້ຈະເປັນການສ້າງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດປຶກສາຫາລືໃນໂມດູນ Change Request ໂດຍການກົດໃສ່ປຸ່ມ View change request ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ປາກົດ.

ໃນການລຶບ Instance ຂອງຄຸນລັກສະນະ, ລຳດັບຊັ້ນ ຫຼື ເລຂາຄະນິດ ຫຼື ໄລຍະເວລາທີ່ລະບຸໄວ້:

 1. ເປີດແຖບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບປະເພດ Instance ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ (ຄຸນລັກສະນະ, ຂໍ້ມູນລໍາດັບຊັ້ນ ຫຼື ເລຂາຄະນິດ).

 2. ເລື່ອນໄປຫາຄຸນລັກສະນະ/ຂໍ້ມູນລຳດັບຊັ້ນ/ຄ່າເລຂາຄະນິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບຕົວຢ່າງ ແລະ ກົດໃສ່ປຸ່ມ x ເບື້ອງຂວາຂອງຕົວຢ່າງ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຫຼາຍ​ຕົວ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈວ່​າ ‘view all’ ຖືກ​ສະ​ຫຼັບ​ໃນ​ແຖບ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​. Instance ທີ່ຈະຖືກລຶບສາມາດຖືກຖອນຄືນໄດ້ໂດຍການກົດໃສ່ສັນຍາລັກກັບຄືນ.

 3. ລະບຸເຫດຜົນສໍາລັບການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນ Reason ແລະ ກົດປຸ່ມ Submit A Change Request.

 4. ສິ່ງນີ້ຈະເປັນການສ້າງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດປຶກສາຫາລືໃນໂມດູນ Change Request ໂດຍການກົດໃສ່ປຸ່ມ View change request ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ປາກົດ.

ຄຳຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງໃນໂມດູນ Change Request ສາມາດຖືກແກ້ໄຂໂດຍການກົດໃສ່ປຸ່ມ Edit ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງທີ່ຮ້ອງຂໍຂອງເຂົາໄດ້ໂດຍກົງ, ໃນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບໃນມຸມມອງການແກ້ໄຂ Geo-Object.

ສໍາລັບຄຳຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງການເອກະສານຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອເປັນຫຼັກຖານສໍາລັບການປ່ຽນແປງ, ເອກະສານອ້າງອີງສາມາດຖືກອັບໂຫຼດໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ. ໃນຂະນະທີ່ຍັງຢູ່ໃນຮູບແບບການແກ້ໄຂຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ, ໃຫ້ກົດໃສ່ Choose File ທີ່ຢູ່ກ້ອງ Reference Documents ເພື່ອຄົ້ນຫາເອກະສານທີ່ຈະແນບ, ແລະ ກົດອັບໂຫຼດ. ສາມາດແນບເອກະສານຫຼາຍອັນໃສ່ໜຶ່ງຄຳຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງໄດ້.

ໃຫ້ກົດໃສ່ Update ເພື່ອສໍາເລັດການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ.

Last updated