6.5.3.4. ການສົ່ງອອກ historical events

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Historical Events ໂດຍການກົດໃສ່ສັນຍາລັກໂມດູນໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດໃສ່ເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Historical Events.

 2. ໃນແຖບ History page, ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງຕໍ່ໄປນີ້: ຂອງ Historical event ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງອອກ:

  1. Geo-Object Type: ເລືອກປະເພດຂອງ geo-object. ສິ່ງນີ້ອາດຈະເປັນ "ກ່ອນ" ຫຼື "ຫຼັງ" ປະເພດວັດຖຸທາງພູມສາດ historical event.

  2. Start Date: ພິມ ຫຼື ເລືອກວັນທີເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊ່ວງເວລາຂອງ Historical event ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງອອກ.

  3. End Date: ພິມ ຫຼື ເລືອກວັນທີສິ້ນສຸດຂອງຊ່ວງເວລາຂອງ Historical event ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງອອກ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສົ່ງອອກ historical event ທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາປັດຈຸບັນ, ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມ Set as most current.

 3. ກົດປຸ່ມ Submit. Historical event ທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດ geo-object ທີ່ເລືອກເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນທີສິ້ນສຸດຈະຖືກສະແດງ. ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້, historical event ທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດ geo-object Shire (MOHA) ຕັ້ງແຕ່ 2007-04-20 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນແມ່ນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ.

 4. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ອອກ​ Historical event ສໍາ​ລັບເຫດ​ການ​ພຽງ​ແຕ່ວັນ​ທີສະ​ເພາະ​ໃດ​ໜຶ່ງ​, ປະ​ເພດ ​ຫຼື ​ເລືອກ​ວັນ​ທີ່​ສໍາ​ລັບ​ທັງ​ Start Date ແລະ End Date ໃສ່ໃນ​ຊ່ອງ​ຂໍ້​ມູນ​. ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ Submit.

  ຈາກຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ, ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ອອກ​ພຽງ​ແຕ່​ Historical event ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ເມ​ສາ 2007 (2007-04-20) ກ່ຽວ​ກັບ "ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງເຂດເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ສ້າງ​ແຂວງ Orrostar​", ຕັ້ງທັງວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນທີສິ້ນສຸດເປັນ “2007-04-20” ຈາກນັ້ນກົດທີ່ປຸ່ມ Submit. ໃນປັດຈຸບັນທ່ານຈະເຫັນວ່າມີພຽງແຕ່ Historical event ສໍາລັບວັນທີທີ່ເລືອກເທົ່ານັ້ນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນລາຍການ.

 5. ໃນການສົ່ງອອກລາຍການຂອງ Historical event (ໃນຮູບແບບ MS Excel), ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມ Export.

 6. ກວດເບິ່ງແຟ້ມດາວໂຫຼດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານສໍາລັບເອກະສານທີ່ສົ່ງອອກ (ຊື່ເອກະສານ: historical-report.xlsx). ເອກະສານທີ່ສົ່ງອອກຈະມີລັກສະນະເປັນດັ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Last updated